Bọc răng sứ có phải lấy tủy răng không?

Sau khi lấy tủy răng bác sỹ thường khuyên bạn nên bọc răng sứ. Tại sao lại như vây? Câu trả lời là tuy không nhất thiết là phải bọc răng sứ sau khi lấy tủy răng. Nhưng bạn nên biết, sau khi lấy tủy răng phần mô răng còn lại rất ít nên quá…